Mateřská škola Sobotovice, příspěvková organizace
Sobotovice

Charakteristika MŠ

Mateřská škola vznikla v Sobotovicích v roce 2018, kdy proběhla rekonstrukce obecní budovy č. 61 a v pravé části této budovy byla vytvořena mateřská škola. Budova se nachází ve středu obce, přímo u autobusové zastávky, na hlavní silnici procházející Sobotovicemi. Naproti je obecní Sokolovna, kterou lze v případě potřeby využít. Pro vycházky do přírody jsou vhodné zejména Sobotovické nivy, kde je možné pozorovat živočichy a rostliny v jejich přirozeném prostředí.

Předškolní vzdělávání je realizováno v heterogenní třídě s kapacitou 25 dětí, ve které pracují 3 učitelky. Na provozu školy se pak podílí 1 školní asistent a dvě provozní pracovnice. Provoz MŠ je celodenní od 6:30 do 16:30 hod.

Budova školy je jednopodlažní. Je zde jedna rozlehlá třída, šatny, umývárny a přípravna jídla. Ze šaten je vstup jak do třídy, tak do umývárny, ve třídě je umístěn i vstup na školní zahradu. Třída je vybavena novým nábytkem, hračkami a pomůckami, interaktivní tabulí a veškerým dalším potřebným vybavením.

Nedílnou součástí školy je i malá školní zahrada, která je umístěna za budovou školy. Na zahradě mají děti k dispozici pískoviště, prolézačku, domeček a několik druhů houpadel. Součástí je dřevěný domek s přístřeškem, ve kterém jsou umístěny hračky.

Mateřská škola v Sobotovicích fungovala od roku 2018 do 2021 jako odloučené pracoviště ZŠ a MŠ Syrovice, od školního roku 2021/2022 již působí jako samostatná Mateřská škola Sobotovice. Strava je nadále zajišťována dovozem ze školní kuchyně ZŠ a MŠ Syrovice.

 

Sponzoři a partneři